Wizytacja Kanoniczna Księdza Biskupa Leona Małego

W dniu 13 marca bieżącego roku mieliśmy przyjemność gościć ks. bpa Leona Małego, który wspólnie z księdzem kanclerzem Włądysłem Grymskim przybył do naszej parafii w celu przeprowadzenia wizytacji kanonicznej. Tego typu wizytacja przeprowadzana jest w każdej parafii raz na 5 lat.
Wizyta Księdza Biskupa rozpoczęła się od nawiedzenia cmentarza grzebalnego w Szczercu, gdzie wspólnie z wiernymi naszej parafii odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W swojej wypowiedzi Ks. Biskup zaznaczył ważność modlitwy za zmarłych a w sposób szczególny za dusze, które przybywają w czyśćcu.

W czasie nawiedzenia cmentarza ks. biskup Leon Mały odwiedził i pomodlił się przy grobach ks. Wawrzyńca Zaremby, ks. Benedykta Banacha oraz ks. Jana Bladowskiego.

O godz. 15.30 kapłan odwiedził naszą Świątynie, gdzie spotkał się z dziećmi oraz młodzieżą parafialną. Po rozmowie z młodymi parafianami  arcypasterz udzielił im błogosławieństwa. W ramach wizyty biskup Leon odwiedził  Polską Szkołę Sobotnio- Niedzielną im. gen. S. Maczka oraz plebanię.