Informacje Parafialne

Drodzy Parafianie!

 

1. Podzieliłem wszystkich na grupy,
(według alfabetu po nazwiskach )
bardzo oto proszę, aby każdy przychodził do kościoła ze swoją grupą, również dzieci od 8 klasy.
2. Odpowiedzialny grupy ma poinformować grupę, kiedy jest ich Msza św.
3. Stoimy od siebie w 2 metrach (mile widziane maski higieniczne)
4. Spowiedź zaczynamy od wtorku 31 marca i do wielkiej środy włącznie. (przed mszą św. i po mszy.)
5. P. Halinę proszę rozpisać adoracje według grup. (nie więcej jak 10 osób)
6. Bardzo proszę, aby zrobić ciemnicę i Boży Grup (odpowiedzialna cała rada parafialna a przede wszystkim p. Emilia Zinicz, p. Halina Pepryk, p. Lilia Naugolnik, p.Piotr Deda, p. Michał Zajączkowski)
7. Zachęca do modlitwy (Adoracji) w kościele w czwartek piątek i sobotę.
8. Poświęcenie pokarmów w wielką sobotę robimy według grup, na zewnątrz kościoła, jeśli pogoda pozwoli (dzieci małe zostawiamy w domu).
Godz.11.00 Grupy 1,2,3.
Godz.11.30 Grupy 4,5,6.
Godz.12.30 Grupy 7,8,9.
Godz.13.00 Grupy 10,11,12.
Godz.13.30 Grupy 13,14,15.
Godz. 14.00 Grupy 16,17 18
9. Spowiadamy się w maskach higienicznych, dla waszego bezpieczeństwa (wiele ludzi w tym czasie będę spowiadał wiec mogę kogoś zarazić albo siebie)
„1 Grupa” odpowiedzialny Andrzej Bazyliw
Bartoszewski Denys
31.08.2003
Łany, Harapyna, 16
Bartoszewska Domiceła
08.08.1941
Szczerzec, Weseła,4
Bartoszewski Włodzimierz
25.09.1954
Szczerzec, Sagajdacznogo 48/9
Bartoszewski Michał
03.11.1970
Łany, , Szewczenka, 69
Balicki Marian
01.07.1959
Łany, Szewczenka,58
Balicka Julia
22.09.1961
Łany, Szewczenka,58
Bazyliw Janina
26.02.1944
Łany, Szewczenka, 110
Bazyliw Józef
18.02.1949
Szczerzec, B.Chmielnickiego,4
Bazyliw Anna
01.05.1951
Szczerzec, B.Chmielnickiego,4
Bazyliw Andrzej
19.06.1977
Piski,Łesi Ukrainki 22 b
Bazyliw Halina
27.06.1980
Piski,Łesi Ukrainki 22 b
Bazyliw Michał
11.06.1985
Szczerzec, St.Bandery 9/2
Bazyliw Mariana
16.09.1990
Szczerzec, St.Bandery 9/2
„2 Grupa” odpowiedzialny Włodzimierz Bernad (03.03.1989)
Bej Ludmyła (Antonina)
27.02.1960
0679453113
Szczerzec,Striłecka, 16
Bernad Michał
1948
Szczerzec, Wysznewa,22
Bernad Marian-Józef
12.09.1948
Łany,Szewczenka, 36
Bernard Janina (Zuch)
30.09.1954
Łany, Szewczenka,24
Bernad Władysław
05.06.1954
0678725166
Szczerzec, Konowalca,2
Bernad Maria
17.02.1969
Szczerzec, Konowalca,2
Bernad Włodzimierz
03.03.1989
Szczerzec, Konowalca,2
Bernad Halina
28.03.1961
0968367075
Szczerzec,St.Bandery 7/2
Bernad Władysław
13.03.1967
0985867857
Szczerzec,Czornowoła,6
Bernad Wiera
04.10.1980
Szczerzec,Czornowoła,6
„3 Grupa” odpowiedzialny Marian Bezrąk
Bezrąk Marian
11.09.1981
0986697995
Łany, Szczewczenka, 112
Bezrąk Myrosława
20.12.1982
Łany, Szczewczenka, 112
Bokało Krystyna
02.05.1984
0672542306
Łany, Mołodiżna,18
Bokało Wiktoria
Moczurad Halina
14.08.2002
Łany, Mołodiżna,18
Bożykowski Kazimierz
17.07.1959
Łany, Szewczenka, 53
Bożykowska Stefanija
grek.
14.02.1956
Łany, Szewczenka, 53
Bożykowski Piotr
Łany, Szewczenka, 53
Bożykowski Walentyn
Łany, Szewczenka, 53
Brodycz Anna
04.02.1952
0962504596
Szczerzec, Soniaszna, 1
Bubłyk Iwanna (Janina)
07.07.1955
0678590558
Szczerzec, Hajdamacka, 24
„4 Grupa” odpowiedzialny Piotr Deda
Deda Olga
04.04.1954
Łany, Mołodiżna,6
Deda Andrzej
20.03.1979
0673022999
Szczerzec,Hajdamacka,22
Deda Oksana
09.05.1983
0974721808
Szczerzec,Hajdamacka,22
Deda Piotr
20.02.1977
0965176496
Łany,Mołodiżna,6
Deda Irena
08.02.1985
0970483723
Łany,Mołodiżna,6
Deda Olga
17.07.2004
Łany,Mołodiżna,6
Deda Igor
23.01.2006
Łany,Mołodiżna,6
Deda Danuta
04.09.1945
Szczerzec,Łesi Ukrainki,10
Deda Władysław
03.02.1965
Szczerzec, Łesi Ukrainki,10
Julia Ponajda
„5 Grupa” odpowiedzialny Włodzimierz Eketr
Diakun Swietłana
Olena rogowska
10.07.1951
0676767257
Szczerzec, Zagródki , 48
Domańska Emilia
13.02.1969
0986651380
Łany, Szewczenka, 69
Domański Jerzy
13.08.1994
Łany, Szewczenka, 69
Dumycz Julia
07.10.1961
0961068972
Szczerzec, Weseła, 9
Duszczak Ludwik
22.01.1958
0671970258
Szczerzec, St.Bandery,29
Duszczak Irena
26.12.1959
0976173126
Szczerzec, St.Bandery,29
Ekert Włodzimierz
16.08.1981
0934732993
Szczerzec, Stepana Bandery 24
Ekert Ola
12.05.1982
0967411481
Szczerzec, Stepana Bandery 24
Zawada Danuta
Szczerzec, Stepana Bandery
Fitio Oksana
30.08.1977
0980367407
Łany, Szewczenka, 19
Fitio Maria
28.01.1936
Łany, Szewczenka,
„6 Grupa” odpowiedzialny Artur Horaczek
38.
Helmas Włodzimierz
04.12.1957
0973802802
Łany Mołodiżna 17
Helmas Emilia
02.10.1960
0671946658
Łany, Mołodiżna 17
39.
Helmas Włodzimierz
03.09.1992
0967644051
Łany, Mołodiżna 17
Helmas Julia
02.08.1987
0977295056
Łany, Mołodiżna 17
Helmas Bożena
29.11.2017
Łany, Mołodiżna 17
40.
Hnatkiewicz Janina
1951
Łany, Szewczenka,44
431.
Hnatkiewicz Urszula
17.09.1943
Szczerzec, Zagródki,19
42.
Hładoniuk Halina
07.01.1968
0984017200
Łany, Iwasiuka,21
Hładoniuk Luba
09.05.1989
Łany, Iwasiuka,21
43.
Horaczek Helena
19.07.1959
0673775832
Szczerzec, Sahajdacznogo,1
Horaczek Artur
21.04.1984
0639941007
Szczerzec, Sahajdacznogo,1
„7 Grupa” odpowiedzialny Marian Hwozdecki
Horak Roman
Szczerzec, Ostriwska
Horak Henryk
26.01.1959
0678555856
Szczerzec, Szaszkiewicza, 18
Horak Maria
24.12.1957
Szczerzec, Szaszkiewicza, 18
Horak Jurek
29.04.1989
0971306723
Szczerzec, Szaszkiewicza, 18
Horak Olga
24.02.1994
Szczerzec, Szaszkiewicza, 18
Horbań Marek
20.01.1983
0632873081
Szczerzec, Łesi Ukrainki, 15
Horbań Marta
22.10.1989
0633119886
Szczerzec, Łesi Ukrainki, 15
Hwozdecki Marian
26.08.1983
0677453427
Łany,Szewczenka,34
Hwozdecka Halina
08.05.1983
0974858335
Łany,Szewczenka,34
„8 Grupa” odpowiedzialny Tadeusz Kasków
Janicki Marian
30.10.1979
Szczerzec, Sagajdacznogo,35
Janicka Mariana
16.07.1981
0975829501
Szczerzec, Sagajdacznogo,35
Janicki Witalik
03.04.2005
Szczerzec, Sagajdacznogo,35
Karpacz Igor
06.05.1953
Szczerzec,Kotlarewskogo,13
Karpacz Bronisława
02.03.1954
0965105389
Szczerzec,Kotlarewskogo,13
Karżawych Halina
22.06.1952
0970316784
Szczerzec, Strilecka,23
Kaśków Stanisław
27.12.1935
Szczerzec, Zołotogirśka,43
Kaśków Helena
28.02.1963
0971379402
Szczerzec,Kuryłasa,11
Kaśków Lida
19.03.1964
0967434408
Szczerzec, Szewczenka,22
Kaśków Tadeusz
02.10.1963
0682885932
Szczerzec,Łesi Ukrainki, 15
Kaśków Halina
12.01.1965
0968540595
Szczerzec, Łesi Ukrainki, 15
„9 Grupa” odpowiedzialna Irena Leplińska
Koniusz Witalij
23.11.1964
0984974943
Szczerzec, Sagajdacznogo,12
Koniusz Bronisława
16.01.1966
Szczerzec, Sagajdacznogo,12
Koniusz Władysław
30.08.1994
Szczerzec, Sagajdacznogo,12
Krawciw Maria
Krawciw Andzrej
Krawciw Roman
10.08.1963
0987386188
Szczerzec,Zagorodki,50a
Krawciw Krystyna
31.01.1988
Szczerzec, Zagorodki,50a
Kucharczyk Helena
25.11.1953
Łany,Szewczenka,12
Kucharz Maria
02.08.1947
0683279843
Łany,Szewczenka, 86
Kucela Tatjana
Szczerzec, Tybinky,3
Kucela Jaroslaw
Szczerzec, Tybinky,3
Leplińska Irena
15.06.1975
067892701
Szczerzec, Adelmacha ,19/4
Leplińska Alina
26.10.1998
Szczerzec, Adelmacha ,19/4
„10 Grupa” odpowiedzialna Nina Myha
Litwinowa Mariana
05.02.1984
0965183334
Łany, Szewczenka,53
Litwinow Swiatosław
18.11.2006
Łany, Szewczenka,53
Mandzij Wasyl
05.02.1980
0676614503
Szczerzec,Kruszelnyckoji,15
Mandzij Krystyna
13.11.1977
0975897689
Szczerzec,Kruszelnyckoji,15
Michalski Igor
31.12.1994
0936607567
Szczerzec,Kuryłasa, 11
Michalska Maria
07.10.1994
0975176836
Szczerzec, Kuryłasa, 11
Miga Włodzimierz
Szczerzec
Miga Eugenia
Szczerzec
Miszczenko Olga
08.03.1951
0972997362
Szczerzec, pł.Rynek, 6/1
Miszczenko Tatiana
12.05.1987
Szczerzec, pł.Rynek, 6/1
Myha Nina
19.12.1970
0673660554
Szczerzec, St.Bandery, 9/5
„11 Grupa” odpowiedzialny Walera Pałazij
Naugolnik Michał
03.11.1963
0671727642
Szczerzec, Weseła, 4
Naugolnik Lila
06.10.1966
0972364976
Szczerzec, Weseła, 4
Odnorig Janina
1940
Szczerzec, Konowalca, 11
Pałażij Walera
08.01.1971
Łany, Myra,7
Pałażij Irena
09.01.1971
0972336411
Łany, Myra,7
Pałażij Marian
02.08.1995
Łany, Myra,7
Pałażij Andrzej
04.01.1994
Łany, Myra,7
Pałażij Mariana
Łany, Myra,7
Pałażij Diana
16.09.2019
Łany, Myra,7
Pałażij Helena
10.01.1939
Łany, Szewczenka,18
Wodowiz Rusłan
20.05.1969
Łany, Szewczenka,18
Wodowiz Krystyna
27.05.1966
0985048801
Łany, Szewczenka,18
Wodowiz Weronika
31.12.1997
Łany, Szewczenka,18
„12 Grupa” odpowiedzialna Halina Pepryk
Pepryk Jarosław
14.11.1962
Łany, Szewczenka, 63
Pepryk Halina
14.11.1960
0673392533
Łany, Szewczenka, 63
Pepryk Włodzimierz
15.05.1984
Łany, Szewczenka,6 3
Pepryk Oksana
31.01.1985
Łany, Szewczenka,63
Pepryk Wiktoria
07.03.2006
Łany, Szewczenka, 63
Pepry Andzrejk
Pepryk Olga
Petryszyn Irena
12.10.1982
0686295847
Łany, Szewczenka,39
Petryszyn Witalij
23.10.2005
Łany, Szewczenka,39
„13 Grupa” odpowiedzialna Anna Podgórna
Pempuś Roman
21.04.1972
Szczerzec,Zagorodki,26
Pempuś Oksana
29.05.1980
0971624886
Szczerzec,Zagorodki,26
Pempuś Witalik
11.04.2002
Szczerzec,Zagorodki,26
Pempuś Karolina
29.04.2006
Szczerzec,Zagorodki,26
Pichur Julian
01.01.1950
Szczerzec, Ostriwska, 47
Pichur Janina
27.11.1950
Szczerzec, Ostriwska, 47
Pichur Marian
17.04.1976
Szczerzec, Ostriwska, 47
Pichur Andrzej
31.12.1978
Szczerzec, Ostriwska, 47
Podgórna Anna
24.07.1958
0671895649
Łany, Szewczenka, 168
Podgórny Jerzy
18.10.1983
Łany, Szewczenka, 168
Podgórna Łesia
27.03.1982
Łany, Szewczenka, 168
„14 Grupa” odpowiedzialny Jan Poliszczuk
Poliszczuk Jan
23.11.1953
Szczerzec, B.Chmielnickiego, 17
Poliszczuk Julia
31.10.1960
Szczerzec, B.Chmielnickiego, 17
Poliszczuk Władysław
26.10.1979
Szczerzec, B.Chmielnickiego, 17
Klymko Mariana
13.08.1983
Szczerzec, B.Chmielnickiego, 17
Klymko Igor
Szczerzec, B.Chmielnickiego, 17
Poliszczuk Witalij
27.01.2011
Szczerzec, B.Chmielnickiego, 17
Posławska Maria
25.05.1990
Szczerzec,Zołotogirśka43
Posławskij Andrij
28.09.1987
Szczerzec,Zołotogirśka43
Procyk Halina
18.11.1962
0680531600
Szczerzec, Sagajdacznogo, 7
Rogowska Janina
1942
Szczerzec,Łesi Ukrainki,14
„15 Grupa” odpowiedzialny Michał Socha
Senyszyn Irena
18.10.1976
0980500258
Łany, Szewczenka,226
Senyszyn Rusłan
02.06.2000
Łany, Szewczenka,226
Senyszyn Jurek
22.01.2007
Łany, Szewczenka,226
Skoczylas Helena
15.06.1952
0974174219
Szczerzec, Szaszkewycza, 1
Socha Michał
24.08.1962
0675939952
Szczerzec,Zołotogirśka43
Socha Julia
06.03.1962
0965770011
Szczerzec,Zołotogirśka43
Socha Andrzej
16.05.1987
Szczerzec,Zołotogirśka43
Socha Jurij
08.08.1984
Szczerzec,Zołotogirśka43 (Czerkasy)
Socha Wasyłyna
06.05.1986
Szczerzec,Zołotogirśka43
Socha Jana
15.08.2005
Szczerzec,Zołotogirśka43
Spaliński Roman
16.01.1971
0673394407
Łany, Szewczenka, 128
„16 Grupa” odpowiedzialny Michał Zajączkowski
Sztabława Anna
Wojciechowska Krystyna
30.07.1979
0974916612
Szczerzec,St.Bandery, 15
Sztabława Igor
Praw
Szczerzec,St.Bandery, 15
Sztabława Krystyna
27.03.2006
Szczerzec, St.Bandery, 15
Tril Irena
06.07.1976
0674200939
Łany, Szewczenka, 5
Zapoticznyj Włodzimierz
Praw
08.01.1985
0973835206
Łany, Mołodiżna 17
Zapoticzna Irena
praw
27.11.1984
0968134254
Łany, Mołodiżna 17
Zajączkowski Michał
19.04.1980
0962846964
Szczerzec,St.Bandery,29
Zajączkowska Marta
18.08.1986
0680596359
Szczerzec,St.Bandery,29
Zajączkowski Edward
28.02.2006
Szczerzec,St.Bandery,29
Zajączkowski Zbigniew
12.08.1945
Szczerzec,St.Bandery,27
Zajączkowska Helena
08.01.1945
0672739904
Szczerzec,St.Bandery,27
„17 Grupa” odpowiedzialna Emilia Zinicz
Zbudiwska Irena
praw
14.06.1979
0974649106
Łany, Szewczenka, 46
Zbudiwskij Zenowij
praw
04.08.1999
0631839577
Łany, Szewczenka, 46
Zinicz Emilia
06.11.1958
0680594867
Łany, Szewczenka,346
Zinicz Julia
04.12.1981
0977113900
Łany, Szewczenka,346
Warenicka Janina
29.12.1933
Szczerzec, St.Bandery,25
Warenicka Anna
25.05.1957
0676632281
Szczerzec, St.Bandery,25
Zinicz Włodzimierz
Zinicz Irena
Bartoszewska Rozalia
Wibły Stefan
18.04.1942
0976523997
Szczerzec, St.Bandery,26
Wibła Wiera
22.09.1941
Szczerzec, St.Bandery,26
„18 Grupa” Dybianka odpowiedzialny Michał Barczyszyn
Mełeszko (Hembarowska) Olga
30.04.1955
Serdyca, Dybianka, 7
Mełeszko Michał
09.11.1976
Serdyca, Dybianka, 7
Mełeszko Irena
grek
15.08.1987
Szczerzec, O.Kuryłasa,1
Mełeszko Oleg
24.09.2008
Szczerzec, O.Kuryłasa,1
Barczyszyn Michał
1967
Serdycia, St.Bandery, 68
Barczyszyn Luba
praw
1974
0988906873
Serdycia, St.Bandery, 68
Barczyszyn Mariana
1992
Serdycia, St.Bandery, 68
Barczyszyn Jurek
29.03.1994
Serdycia, St.Bandery, 68
Banaś Michał
1944
0980616519
Szczerzec
Wojciechowska Maria
10.01.1936
0974393096
Serdycia
Wojciechowski Mychajło
0673538598
Serdycia
Wojciechowska Olga
grek
Serdycia
Wojciechowska Sofia
Serdycia