Wizytacja Kanoniczna Księdza Biskupa Leona Małego

W dniu 13 marca bieżącego roku mieliśmy przyjemność gościć ks. bpa Leona Małego, który wspólnie z księdzem kanclerzem Włądysłem Grymskim przybył do naszej parafii w celu przeprowadzenia wizytacji kanonicznej. Tego typu wizytacja przeprowadzana jest w każdej parafii raz na 5 lat. Wizyta Księdza Biskupa rozpoczęła się od nawiedzenia cmentarza grzebalnego w Szczercu, gdzie wspólnie z wiernymi naszej parafii odmówiono […]