Święty Mikołaj w naszym kościele

W dniu 6 grudnia tradycyjnie naszą parafię odwiedził św. Mikołaj. Po Mszy św. o godz. 19.00 spotkał się z oczekującymi dziećmi i młodzieżą zgromadzoną w naszym kościele. Święty pamiętał o wszystkich grzecznych dzieciach, obdarowując je słodkimi upominkami. Wdzięczni dzieciaki w podziękowaniu recytowały św. Mikołajowi wiersze oraz śpiewały świąteczne piosenki. Starsza młodzież była sprawdzana przez Mikołaja na wiedzę przekazań Bożych oraz modlitw.

W imieniu Parafii św. Stanisława oraz Dyrekcji Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. Stanisława Maczka serdecznie dziękujemy św. Mikołajowi za odwiedziny naszej Parafii. Dziękujemy również jego pomocnikom:  Konsulatowi Generalnemu RP we Lwowie, p. Stanisławowi Łusiasiewiczowi oraz członkom Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich  Oddział w Poznaniu.  Dziękujemy również p. Marcie Zajączkowskiej i p. Marianowi Gwozdeckiemu za przygotowanie naszej młodzieży do wizyty Świętego oraz p. Emilii Zinicz i ks. Aleksandrowi Biszko za pomoc transportową.