Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą wyjątkową, gdyż przekazał ją sam Chrystus. Siostra Faustyna usłyszała ją najpierw we wnętrzu swej duszy i modliła się jej słowami, gdy w wizji zobaczyła anioła, który przyszedł ukarać ziemię za grzechy (Dz. 474-475). Na drugi dzień Pan Jezus dokładnie jej wyjaśnił, jak należy tę modlitwę odmawiać i jak wielkie ma […]

Co to jest niedziela i jak się ją świętuje?

JAN PAWEŁ II LIST APOSTOLSKI DIES DOMINI Do Biskupów, Kapłanów i Wiernych o świętowaniu niedzieli. Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, Drodzy Bracia i Siostry! 1. Dzień Pański — jak nazywano niedzielę już w czasach apostolskich1 — cieszył się zawsze w dziejach Kościoła szczególnym poważaniem ze względu na swą ścisłą więź z samą istotą chrześcijańskiego misterium. […]

Що таке неділя і як її святкувати?

Йоан Павло ІІ у посланні «Dies Domini» 1998 р дає нам важливі вказівки, котрі можуть допомогти краще зрозуміти сенс християнської неділі й глибше переживати її святкування. «День Господній – так називали неділю вже в апостольські часи –в історії Церкви завжди особливо поважали з огляду на його тісний зв’язок із самою суттю християнської таємниці. У ритмі […]